İvazpaşa Aile Sağlığı Merkezi

 

  EKSİKSİZ KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİ SUNMAK,

  KALİTELİ POLİKLİNİK HİZMETİ SUNMAK,

  HALKIMIZIN BU HİZMETLERE HIZLI VE KONFORLU BİR ŞEKİLDE ULAŞMASINI SAĞLAMAK

 

PERSONELİMİZ

Aile Sağlığı Elemanı


Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuruna denir.Aile Sağlığı Elemanının Görevleri

1) Aile hekimi ile birlikte ekip anlayışı içinde kişiye yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmak ve görevinin gerektirdiği hizmetler ile ilgili sağlık kayıt ve istatistiklerini tutmakla yükümlüdür.

2) Kişilerin yaşamsal bulgularını ölçer ve kaydeder,

3) Aile hekiminin gözetiminde, talimatı verilen ilaçları uygular,

4) Yara bakım hizmetlerini yürütür,

5) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulmasını sağlar,

6) Poliklinik hizmetlerine yardımcı olur, tıbbi sekreter bulunmadığı hallerde sevk edilen hastaların sevk edildiği kurumla koordinasyonunu sağlar,

7) Gereken tetkikler için numune alır, eğitimini aldığı basit laboratuvar tetkiklerini yapar veya aldığı numunelerin ilgili laboratuvar tarafından teslim alınmasını sağlar,

8) Gezici ve yerinde sağlık hizmetleri, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini verir, evde bakım hizmetlerinin verilmesinde aile hekimine yardımcı olur,

9) Bakanlıkça belirlenen hizmet içi eğitimlere katılır,

10) Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında aile hekiminin verdiği diğer görevleri yerine getirir.


                                                                                      PERSONELLERİMİZ

 


HEKİM:   16.01.056 DR.HALİL PAY                                                                                        AİLE SAĞLIK HEMŞİRESİ: EDA HASKAN AŞNI

 

                                                                                            
HEKİM:  16.01.057 DR.ZÜHAL FIRAT                                                                                    AİLE SAĞLIK EBESİ :YASEMİN AKALTUN

 

                                                                                    

HEKİM:  16.01.058 DR.ARZUGÜL AYYILDIZ                                                                            AİLE SAĞLIK EBESİ:FATMA DEMİR

                                                                            

TIBBİ SEKRETER:  MERVE GALATA                                                                                       TIBBİ SEKRETER: FATMANUR YILDIZ

 

                                                                    

               
                                                                                   YARDIMCI PERSONEL: NURGÜL BEKTAŞ